A Asociación

Redes de Colaboración

As persoas.... sempre son as persoas

e as entidades participan

A avaliación social non é algo que veña de fóra senón o resultado das prácticas e tendencias ás que todas as persoas, colectivos e institucións achegamos, por acción ou por omisión, cos nosos actos e discursos.

A clave nos proxectos da APM é a experimentación coral.

Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia

Fundación Adcor

CPR Plurilingüe Calasancias

Liga Reumatológica Española

CPR Plurilingüe Calasancias

Anhida Coruña

Entidades que contribúen

... con recursos, apoios e voluntariado persoal e corporativo

A APM é moi plural na súa composición xa que participan persoas e entidades con diferentes intereses persoais e profesionais, ámbito socioeconómico e procedencia xeográficas.

A actividade articúlase ao redor de proxectos audiovisuais que dan pé ás diferentes formas de achega e participación.

IG Documentación

I.G. Documentación é empresa protectora a través da cesión de dereitos da película Máscaras e de recursos e voluntariado

Empresa protectora coa aportación de servizos tecnolóxicos

Tex45 produccións e socia protectora a través dun convenio de colaboración con con aportación económica e en especies

The Fish

Empresa protectora coa aportación de servizos de deseño para a cabeceira da Sitcom

Voluntariado profesional e persoal de Iago González coa aportación de deseño de proxectos audiovisuais e gráfico

Emalcsa - Colaboradores - Asociación Proxecto Máscaras

A Empresa Municipal de Aguas de A Coruña,, Emalcsa, con aportacións puntuais A Xornada de Acción Voluntaria

Voluntariado profesional e persoal de Isabel Iglesias na xestión de programas institucionais e obtención de recursos

a través de convocatorias de subvencións

A asociación participa desde 2016 en programas de financiación pública a través de convocatorias en concurrencia competitiva para a realización de actividades culturais, investimentos, mantemento y actividades de acción voluntaria.

Deputación de A Coruña

A Deputación aporta financiamento a través das subvencións para actividades culturais e investimentos, como a realización desta Web

Convocatoria da Fundación Emalcsa para proxectos culturais en colaboración con entidades do ámbito da discapacidade

A Fundación Emalcsa e a titular da convocatoria anual de Cultura Inclusiva no que a APM leva participando desde o seu inicio

Aportación da Xunta de Galicia en proxectos sobre a Acción Voluntaria

O Concello da Coruña aporta recursos a través de Benestar Social e un convenio coa Concellería de Cultura

MUNCYT - Apoio Institucional - Asociación Proxecto Máscaras

Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía da Coruña colabora con espazo de gravación e na Xornada anual