Liñas de traballo e proxectos

As mellores historias

... ocorren no día a día

A actividade anual da APM xira en torno a proxectos audiovisuais que inclúen diferentes tipoloxías de actividades: gramática de cine, educación de medios, dinámicas de participación, obradoiros de habilidades e competencias, comunicación e sensibilización.

Por iso, para cumprir co seu obxectivo xeneral de impulsar contextos e contar esas novas realidades que xa existen ou poden existir, a Asociación enfócase nas seguintes liñas:

Proxectos audiovisuais

Partimos da potencia do audiovisual  e do ocio como ferramentas para contar historias, emocionar, dar voz e educar

Contidos pedagóxicos

Documentamos a experiencia dos proxectos para a elaboración de contidos pedagóxicos

Investigación

Consideramos os exemplos reais como punto de partida para a investigación social

Formación e sensibilización

Defendemos a dimensión social das persoas como metodoloxía de aprendizaxe e da transformación da percepción social

Innovación social

Promovemos a participación no espazo público como un dereito, porque o que non se ve, non existe

Redes de colaboración

Recoñecemos as excepcións, as diferencias, a diversidade e as Boas Prácticas como base para o aprendizaxe

Prototipamos para entender

... como representar a diversidade social, cultural e económica

Audiovisual

Non se trata dun “simple” reflexo documental senón de aplicar técnica, talento e dedicación.

Porque… Sen comiñas: É CINE

Contidos pedagóxicos

Non se trata de ensinar, senón do que se pode aprender. Porque iso é a vida e todo o que facemos: un aprendizaxe continuo

Formación e sensibilización

O roce fai o cariño. As teorías serven para resumir o aprendido, pero a única forma de aprender é estando en contacto con todo tipo de persoas.

Investigación

Partindo de algunhas tesis iniciais, os temas de investigación van xurdindo desde o afán por indagar e facernos novas preguntas desde a riqueza das diferencias.