Liñas de traballo e proxectos

Liñas de traballo

As mellores historias ocorren no día a día

A actividade da Asociación Proxecto Máscaras xira en torno a proxectos integráis que inclúen varias tipoloxías de actividades: formación en habilidades e competencias, traballo en equipo, formación en cine (actuación, guión, gravación e realización), sensibilización e formación para a integración pola naturalidade.

Para cumprir co seu obxectivo xeneral de impulsar contextos e contar esas novas realidades que xa existen ou poden existir, a Asociación enfócase nas seguintes liñas de traballo:

Proxectos audiovisuais

Deseñar e impulsar novos proxectos audiovisuais, propios ou en colaboración con outras organizacións.

Contidos pedagóxicos

Elaborar contidos pedagóxicos e talleres para a “integración pola naturalidade”

Investigación

Liñas propias ou en colaboración na procura de novos enfoques e ferramentas eliminación de barreiras.

Formación e sensibilización

Elaborar contidos pedagóxicos e talleres para a “integración pola naturalidade”

Innovación social

Porque a “participación” non é unha palabra, senón un proceso que se esconde na rixidez do normal

Redes de colaboración

Impulsar e colaborar en iniciativas que fomente novos modelos de participación social e canles de financiamento para súa viabilidade, entre eles as microdonacións ou Mecenado.

Xeración de acordos

Xerar acordos e alianzas entre os axentes sociais, privados e institucionais, co dobre obxectivo de establecer canles de entendemento e potenciar contidos reais para o impulso da implicación e a Responsabilidade Social Corporativa.

Desenvolvemento audiovisual

Favorecer o desenvolvemento audiovisual e a innovación nos procesos de integración e acción voluntaria.

Optimización das dotacións audiovisuais

Optimizar a dotación e o uso das infraestruturas, instalacións, equipos e servizos precisos para seu desenvolvemento.

Proxectos

Ou como representar a diversidade social, cultural e económica

 Algúns proxectos da Asociación Proxecto Máscaras nos últimos anos:

Audiovisual

Non se trata dun “simple” reflexo documental senón de aplicar técnica, talento e dedicación.

Porque… Sen comiñas: É CINE

Contidos pedagóxicos

Non se trata de ensinar, senón do que se pode aprender. Porque iso é a vida e todo o que facemos: un aprendizaxe continuo

Formación e sensibilización

O roce fai o cariño. As teorías serven para resumir o aprendido, pero a única forma de aprender é estando en contacto con todo tipo de persoas.

Investigación

Partindo de algunhas tesis iniciais, os temas de investigación van xurdindo desde o afán por indagar e facernos novas preguntas desde a riqueza das diferencias.