A Asociación

Visión e Misión

O que nos define?

Valores desde a experiencia

Partindo de que a Visión ten que definir o modelo de organización que se persigue, e que a Misión é a razón de ser dunha organización, a Asociación toma como punto de partida os valores desenvoltos no contexto do Proxecto Máscaras, que deu lugar á película Máscaras, e do que toma o nome a Asociación.

É dicir, non se trata de definicións ou desexos utópicos  senón dos valores aprendidos desde a experiencia da película:

  • A dimensión social das persoas como metodoloxía de aprendizaxe.
  • A diferencia como principal valor para a riqueza da comunidade e da sociedade.
  • A diversidade como proceso para coñecer, aceptar e asumir as diferencias.
  • A participación no espazo público como dereito, porque o que non se ve, non existe.
  • As excepcións e as boas prácticas como base para o aprendizaxe.
  • Os exemplos reais como punto de partida para a investigación social.
  • A potencia do audiovisual  e o ocio como ferramenta para contar historias, emocionar, dar voz, documentar, relatar e educar.