Liñas de traballo e proxectos

Investigación

Laboratorio social

Os exemplos reais como punto de partida

Hai xente que pensa que a participación xorde por xeneración espontánea… e non. A participación precisa recursos, formación, contexto e, sobre todo, traballo…

Desbloquer o coñecemento

A avaliación social non é algo etéreo senon o resultado das prácticas e tendencias as quetodas as persoas, colectivos e institucións aportamos, por acción ou por omisión, cos nosos actos e discursos.

Todo sucede demasiado rápido así que, aínda cando desenvolvemos proxectos con algún enfoque innovador, temos que ser conscientes da diversidade de aprendizaxes posibles que teñen lugar e que precisan unha reflexión compartida para:

Non caer na trampa de que todas as persoas perdibimos o mesmo

Non dar por suposto que "só con ver" xa se pode aplicar e/ou replicar

Non desperdiciar a diversidade das múltiples interaccións que acontecen

Pluralidade de enfoques e reflexión

O obxectivo e fuxir das xeneralidades e que as persoas poidan aportar a súa prespectiva sobre a experiencia e as ideas que foron xurdindo no proceso.

Reunir nun equipo de traballo a persoas de distintas disciplinas non garante nin o intercambio nin a xeración de coñecemento porque, aínda no caso de existir coincidencias entre algunha dos seus tres características (obxecto, método ou linguaxe), é necesario afastarse do establecido para penetrarse nas fronteiras.

Como detectar os mecanismos que bloquean os proxectos "diferentes"?

Como se pode chegar a definir un propósito compartido?

Como transmitir confianza e a calma necesaria para traballar conxuntamente no proceso?